Stenfiguren "Asta", som er indkøbt for pengegaver i forbindelse med hallens 25 års jubilæum

                                                                                                        Forhal

                                                                                            Indgang til hal og cafeteria

                                                      

                                                                                             Indgangsparti med klubhuset i baggrunden

                                                     

                                                                            Mellembygning mellem hal og klubhus taget i brug foråret 2009