Dybvadhallens bestyrelse

Formand:                          Jens Erik Kyed                        jebrkyed@gmail.com


Næstformand                Jøren Christiansen          jchr@806010.dk


Sekretær                        Helge M. Jensen             helge@jensen-dybvad.dk


Best. medlem                 Louise Jensen                 lsjensen@email.dk


Best. medlem                Peter Brassøe                 peter.brassoee@skolekom.dk


Best. medlem                 Louis Christiansen         louis.christiansen@skolecom.dk


Best. medlem                 Lars Bock                       larbo@outlook.dk                


         

Dybvadhallens repræsentantskab

Dybvad Boldklub:                           Jens Erik Kyed

                                                             Jøren Christiansen


Dybvad Idrætsklub:                       Louis Christiansen

                                                             Klaus Nielsen


Dybvad Handel og Erhverv  :        Preben Hansen

Lars Bock


Dybvad Tennisklub:                        Peter Brassøe

Joachim Ihlow


Dybvad Borgerforening:                Jesper Koldtoft

Louise Jensen


Skæve Idrætsforenin:g                  Kurt Nielsen

Helge M. Jensen


Nordjysk Familielandbrug:           Ingrid Nielsen

Jens Leo Nielsen