Virksomhedsplan 2017 for Dybvadhallen

 

1. Forord:

    Virksomhedsplanen er udarbejdet for Repræsentantskabet, bestyrelsen, brugerne, ansatte, borgere i

    Dybvad og omegn samt Frederikshavn Kommune.

 

2. Virksomhedens ramme:r

    Dybvadhallen, Ørnevej 8, 9352 Dybvad Tlf. 98864514.  mail. dybvadhallen@mail.tele.dk

    Dybvadhallen er en selvejende institution.

    Dybvadhallen er opført i 1978.

    Udvidelse af redskabsrum i 1992.

    Glasparti der danner sammenbygning af hallen og klubhuset blev opført i 2009.

    Klubhuset er opført i 1987 på Dybvadhallens grund.

 

    Ifølge vedtægterne er formålet at drive en hal til idrætslige, oplysende fritidsbeskæftigende formål.

    endvidere må hallen anvendes som samlingssted for øvrige foreninger og deres medlemmer, den kan     

    benyttes  til stævner, møder og andre kulturelle formål. Endvidere kan hallen bruges til messer og

    udstillinger.

    Cafeteriaforpagteren kan derudover udleje Hallen og Cafeteriaet til private arrangementer.

 

    Dybvadhallen har 1 ansat halinspektør som også er forpagter af cafeteriaet.

  

    Dybvadhallen ledes af en bestyrelse på 7 personer som er valgt på Repræsentantskabsmødet.

    Repræsentantskabet er Dybvadhallens øverste myndighed.

    Repræsentantskabet består af 2 personer fra hver af de repræsenterede foreninger som er: Dybvad

    Borgerforening, Dybvad Handelsstandsforening, Dybvad Idrætsklub, Dybvad Tennisklub, Dybvad

    Boldklub, Skæve Idrætsforening og Familiebruget.

 

    Der er en ekstern regnskabsfører og næstformanden er regnskabsansvarlig.

 

    Dybvadhallens samlede bebygget areal udgør 1886 m2.

 

    Dybvadhallen har i 2017 været udlejet i 1546 timer.

 

    Omsætningen eksl. moms i 2018 er kr. 1.055.580 og et driftstilskud fra Frederikshavn kommune på

    Kr. 592.781.

 

3. Status på virksomhedens egne mål:

    En stigning i udlejede timer i 2018 skyldes udlejede timer til FFI Håndbold, Vendsyssel Håndbold og Hørby-Dybvad Skole.

     

 

    Der er i 2018 udført diverse malingsopgaver. I begyndelsen af 2018 har vi udskiftet til LED-lyskilder i omklædningsrum, bad og         toiletter, gange og motionslokale. Der er endvidere indkøbt diverse motionsudstyr for ca. kr. 100.000, som et led i kommende         udvidelsesplaner.

 

4. De politiske mål 2019/20:

    Der arbejdes stadig intenst med af realisere planerne omkring Dybvadhallens fremtis som "Dybvad Aktivitets- og                                 Kulturcenter", dog i en reduceret udgave, der bliver holdt indenfor de eksisterende rammer af Dybvadhallen og                                   Klubhuset. Der er sat arkitekt og ingeniør på opgaven, og ansøgning om byggetilladelse er afsendt til Frederikshavn                           Kommune. Det orventes at planen iværksættes i løbet af sommeren 2019.                                                                                                                     

    Udvalget arbejdet pt med at ansøge fonde og lignende for at skaffe økonomiske midler til projektet.

    Området mellem Dybvad Skole og Dybvadhallen er også med i overbejelserne, hvor vi håber, det kan blive en del af                             Landsbyplanen.

 

 

5.Virksomhedens fremtidsplaner og udviklingsmål 2019.

    Der er for 2019 budgetteret med en mindre stigning i antal udlejede timer, som følge af udvidet samarbejde med Sæby                       Håndbold.

 

    Energioptimering på elsiden er tilendebragt og for varmesiden vil det ske samtidig med en eventuel ombygning